Μέσω του gov.gr όλα είναι πιο εύκολα.

Σειρά αυτοκολλήτων για την καμπάνια του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης σχετικά με την ψηφιοποίηση των ιατρικών δεδομένων. (Αθήνα, Μάιος 2022)